Trädgårdsrundorna 2020

Helsingborgs Trädgårdsförening

Cookies

Vår webbsida använder sig av cookies för att den ska kunna fungera optimalt.

Du godkänner användandet av cookies genom att klicka på OK i rutan eller genom att du surfar vidare på webbplatsen.

 

Du kan ändra inställningarna i din telefon/tablet/dator,

och på så sätt neka webbplatser att lämna cookies.

Detta kan innebära att vissa tjänster på webbplatser inte fungerar.

Our website uses cookies to make it work optimally.

You agree to the use of cookies by clicking OK, or by continuing browsing the site.

 

You can change the settings in your phone / tablet / computer, and deny sites to leave cookies.

This may cause some services on websites to not work  properly.

I samarbete med

© Helsingborgs Trädgårdsförening 2020