Regler för företag trädgårdar som deltar i

Helsingborgs Trädgårdsförenings Trädgårdsrundor

Definition av företag

• Försäljning bedrivs året om eller under säsong.

• Försäljning bedrivs i närhet eller i trädgården, produkter från 3:e part året om eller under säsong.

 

Kostnad

Deltagarkostnad för företaget:

 

Vårrundan: 750:- Kostnadsfritt om du deltar i en runda till

Trädgårdsrundan: 1 750:-
Sensommarrundan: 750:-

Månskensrundan: 750:-

 

Företagaren ska vara medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening,

medlemsavgift 150 kronor/år

 

Regler

• Som utställare får du ett startpaket innehållande: funktionärsbrosch, karta, fem stycken skyltar samt informationsblad. Behöver du fler skyltar så hittar vi en gemensam lösning.

 

• Om du som företagare har ditt företag i din privata trädgård står du som företag på kartan och betalar deltagaravgift som företag. Om du som företagare har ditt företag i din privata trädgård kan du välja att stå som privatträdgård/företag på kartan men betala deltagaravgift som företag.

 

• Om du som företagare har ditt företag i din privata trädgård ska du vara tillgänglig i trädgården under samtliga dagar som Trädgårdsrundorna pågår, för att finnas tillhands för dina besökare – för att kunna svara på frågor om växter och dyl.

 

• Du är skyldig att tydligt sätta upp din skyltning inför evenemanget. Trädgårdsrundornas skyltar får tidigast sättas upp dagen före och ska tas ned senast dagen efter evenemanget.

 

• Om du måste ställa in ditt deltagande t.ex. vid sjukdom ska du snarast ta kontakt med trädgårdföreningens sammankallande så fort som möjligt. Sker detta i nära anslutning till evenemanget kan hemsida och karta inte uppdateras och ni uppmanas att själva berätta via Facebook, hemsida, blogg och liknande om att det inte är möjligt att besöka ditt företag.

 

• Om press besöker dig inför trädgårdsrundorna ska du alltid ha funktionärsbroschen på vid intervjun, alltid berätta om våra rundor, alltid hänvisa till vår hemsida och be att de använder vår logga i den redaktionella texten.

 

• Du och eventuella anställda ska alltid bära funktionärsbroschen vid varje trädgårdsrunda. Finns stort antal anställd ska minimum tre personer som arbetar under rundan bära broschen.

 

• Det är inte tillåtet att ta ut entréavgifter av besökare under Trädgårdsrundorna.

 

• Antal besökare under Trädgårdsrundorna ska räknas och redovisas.

 

• Ni som har Facebook uppmanas att gilla allas vår Facebook sida och dela våra inlägg kring evenemangen.

 

• Du uppmanas att hjälpa till att sprida vårt varumärke och evenemang genom att dela ut kartor, sälja in annonser

m m.

 

Bekräftelse av deltagande i Trädgårdsrundorna innebär godkännande av ovanstående regler.

I samarbete med

© Helsingborgs Trädgårdsförening 2020

Denna webbsida är skapad och sponsrad av reklambyrån